A Magház céljai

– a termesztett növények sokféleségének megőrzése
– ősi és különleges növényfajok és fajták népszerűsítése
– a kiskerti/kisüzemi fajtafenntartás lehetőségeinek és technikáinak megismertetése és népszerűsítése
– az ökológia elveken nyugvó, szelíd kiskerti növénytermesztés népszerűsítése
– a gazdálkodók, mint fajtafenntartók, jogainak és érdekeinek támogatása
– és hogy minél többen kertészkedjenek otthon és kertek legyenek a tuják és a gyep helyén

Hisszük hogy egy kiskert azon túl hogy egészséges élelemmel ellátja a művelőit, különleges élmények színtere is lehet. A hagyományos fajták és a különleges kultúrnövények új ízek, értékek és felfedezések előtt nyitják meg az utat. Mindemellett hozzájárulnak egy méltatalanul elhanyagolt és sebesen fogyatkozó kulturális kincs, a termesztett növényfajok sokszínűségének megőrzéséhez. Ősi kultúrnövényeink közös örökségünk, melynek jelentősége felbecsülhetetlen egy kiszámíthatatlanul változó világban. Nem elég ha ez az örökség néhány génbank és multinacionális nagyvállalat tárolóiban található meg. Az igazi helye ennek a közkincsnek ott van, ahol kialakult: a termelők kertjeiben. Hisszük hogy egy élő és lelkes közösség ma is képes értékes fajták százait kertjeiben fenntartani, folyamatos szelekcióval tovább nemesíteni, és ezáltal folytatni az őseink által megkezdett munkát. A saját kézben lévő fajták sokszínűsége csökkenti a gazdálkodók kiszolgáltatottságát és segít alkalmazkodni a folyamatosan változó környezethez, időjáráshoz és piaci igényekhez.