Dynaversity

A DYNAVERSITY projekt a mezőgazdasági és élelmezési szempontból jelentős növények genetikai változatosságának megőrzésében szerepet játszó európai szereplőket elemzi és térképezi fel. A projekt olyan újfajta kormányzási modelleket keres, melyek alkalmasak a növénygenetikai erőforrások területén érintett szervezetek és intézmények közti együttműködések fejlesztésére.

Dynaversity - A Környezeti Társadalomkutatók Csoportjának (ESSRG) programja az európai mezőgazdasági sokféleség megőrzéséért 

A DYNAVERSITY projekt a mezőgazdasági és élelmezési szempontból jelentős növények genetikai változatosságának megőrzésében szerepet játszó európai szereplőket elemzi és térképezi fel. A projekt olyan újfajta kormányzási modelleket keres, melyek alkalmasak a növénygenetikai erőforrások területén érintett szervezetek és intézmények közti együttműködések fejlesztésére. 

Az elmúlt száz év folyamán a gazdálkodók jelentős része a helyi növényfajták termesztéséről átállt a genetikailag egységes, magas terméshozamú fajták termesztésére. Ennek következtében a termesztett növények genetikai diverzitása meredeken csökken, ami több szempontból is aggodalomra ad okot. Ez a „genetikai erózió”-nak nevezett jelenség ugyanis nem csak a kevésbé változatos táplálkozásban jelenik meg, hanem csökkenti az élelmezési vagy mezőgazdasági szempontból jelentős növények változásokhoz való alkalmazkodásának esélyét is, ideértve a klímaváltozáshoz való alkalmazkodást is.

A genetikai erőforrások megőrzése érdekében kétféle stratégia alkalmazható: az ex situ és az in situ megőrzési módok. Előbbiek esetében a megőrzés nem a természetes élőhelyen történik, hanem például génbankokban, botanikus kertekben vagy üvegházakban. Az in situ stratégia esetében a megőrzés azon a helyen történik, ahol a növények kifejlődtek, így nem veszik el a változásokhoz való alkalmazkodás lehetősége. Az in situ stratégia esetében szerepet kapnak a termesztett növények vadon élő rokonai is (Crop Wild Relative – CRW), melyeket ex situ körülmények között nehézkes tárolni.

A DYNAVERSITY projekt céljai

  1. Egy olyan tudásmegosztó platform létrehozása, mely az in situ génmegőrzők és a többi érintett fél közti együttműködést segíti. Ezen a platformon helyet kapnak majd az in situ és on farm génmegőrzési stratégiák tervezésével és megvalósításával kapcsolatos kihívások és jó gyakorlatok.
  2. A mezőgazdasági és élelmezési szempontból jelentős növénygenetikai erőforrások megőrzésében érintett felek feltérképezése.
  3. Olyan újfajta kormányzási modellek támogatása, melyek segítik a különböző érintett felek együttműködését.
  4. Nemzeti parkok bevonása az on farm és kiskerti génmegőrzési tevékenységekbe és döntéshozásba.
  5. Ismeretterjesztés a genetikai erőforrások jelentőségéről.
  6. Egy olyan intézményi keretrendszer létrehozásának támogatása, mely elősegíti a dinamikus vetőmag-hálózatok, valamint újfajta kormányzási modellek kialakítását.

A DYNAVERSITY programot az Európai Unió Horizon 2020 Kutatási és Innovációs Programja támogatja. A Magház az ESSRG Kft. partnereként vesz részt a programban.

A projekt honlapja: http://dynaversity.eu/.