Farmer's pride

A Farmer’s Pride projekt egy új európai hálózatot hoz létre a növénygenetikai erőforrások in situ megőrzésére, illetve fenntartható használatára.

Farmer’s Pride / Az Ökológiai Mezőgazdasági Kutatóintézet (ÖMKI) programja a növénygenetikai erőforrások in situ megőrzésére

A globális élelmiszerellátásunk csupán néhány széles körben termesztett kultúrnövényre épül, melyek sérülékenyek az éghajlatváltozás egyre szélsőségesebb és kiszámíthatatlanabb hatásaival szemben. Ebben a kihívással teli környezetben a tájfajták és a kultúrnövények vad rokon fajai értékes erőforrásokként jelennek meg. Ennek ellenére soha nem látott ütemben tűnnek el a lehetséges társadalmi hasznosságukkal együtt. A jelenleg is zajló ex situ tevékenységek mellett össze kell fognunk a növénygenetikai sokféleség in situ (gazdaságokban, kertekben és a természetben történő) megőrzése érdekében, hogy az általuk biztosított természetes alkalmazkodóképességet hasznosíthassuk a jövő mezőgazdasága számára. Ennek elérése érdekében a Farmer’s Pride projekt egy új európai hálózatot hoz létre a növénygenetikai erőforrások in situ megőrzésére, illetve fenntartható használatára.

Projekt célja, hogy:

  • Létrehozzon egy fenntartható hálózatot a kultúrnövények vad rokon fajai, illetve tájfajtái aktív in situ megőrzésére.
  • Bővítse az ismereteinket azzal kapcsolatban, hogy miként tudnánk a lehető legjobban gondoskodni ezekről az erőforrásokról a jövőben, együttműködve a gazdálkodókkal és az egyéb földhasználókkal.
  • Nagyobb elismerést és védelmet, illetve ösztönzőket biztosítson a kultúrnövények vad rokonai és tájfajtái megőrzéséhez és használatához a nemzeti, valamint az európai szintű szakpolitikában és törvényhozásban.
  • Megkönnyítse a növénygenetikai erőforrásokhoz történő hozzáférést, illetve elősegítse azok fenntartható használatát a jövő generációk elegendő egészséges élelemmel történő ellátása érdekében.

Az ÖMKi feladata a Magház - közösségi hálózat a mezőgazdasági sokféleségért szervezet esettanulmányán keresztül, egy többszereplős közösségi génbank hálózat fejlesztésének és működtetésének a leírása, az in situ génmegőrzés és a mezőgazdasági diverzifikáció elősegítése érdekében. 

Támogatás: Horizont 2020 Kutatási Keretprogram, Európai Unió

Projekt koordináció: Birmingham-i Egyetem, University of Birmingham, Egyesült Királyság

Időtartam: 2017 november-2020 november